Rybnicki Klub Karate Kyokushin

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

PRZYSIĘGA DOJO PO JAPOŃSKU

D O J O K U N

DOJOKUN

 

 • Hitotsu, wareware wa, shinshin o renmashi, kakko fubatsu no shingi o kiwameru koto.
  We will train our hearts and bodies for a firm unshaken spirit.

 • Hitotsu, wareware wa, bu no shinzui o kiwame, ki ni hasshi, kan ni bin naru koto.
  We will pursue the true meaning of the martial way so that, in time, our senses may be alert.

 • Hitotsu, wareware wa, shitsujitsu goken o motte, kokki no seishin o kanyo suru koto.
  With true vigour, we will seek to cultivate a spirit of self-denial.

 • Hitotsu, wareware wa, reisetsu o omonji, chojo o keishi, sobo no furumai o tsutsushimu koto.
  We will observe the rules of courtesy, respect our superiors, and refrain from violence.

 • Hitotsu, wareware wa, shinbutsu o totobi, kenjo no bitoku o wasurezaru koto.
  We will follow our religious principles and never forget the true virtue of humility.

 • Hitotsu, wareware wa, chisei to tairyoku to o kojo sase, koto ni nozonde ayamatazaru koto.
  We will look upwards to wisdom and strength, not seeking other desires.

 • Hitotsu, wareware wa, shogai no shugyo o karate no michi ni tsuji, Kyokushin no michi o mattou suru koto.
  All our lives, through the discipline of karate, we will seek to fulfill the true meaning of the Kyokushin way.

 

 

Źródło: MasutatsuOyama.com

 

 

MASUTATSU OYAMA - MYŚLI

Należy być silnym jak lew, a zarazem szlachetnym jak kwiat. Poprzez trening można dotrzeć do bram niebios.

 

— Sosai Masutatsu Oyama